Osvědčení

Při výběru stavební firmy je pro investora nebo stavitele velmi obtížné rozpoznat profesionální úroveň, proto klademe důraz na kvalitu a odborný přístup.
Pravidelně se zúčastňujeme odborných školení a jsme držiteli níže uvedených certifikátů a osvědčení.
 
Navrhování pasivních a nulových domů – Centrum pasivního domu
 
 
Centrum pasivního domu
 
 
Navrhování pasivních a nulových domů
 

- energeticky úsporné stavĕní a legislativa

- zásady návrhu z pohledu architekta

- konstrukce a návrh bez tepelných mostů

- okna a výplnĕ otvorů

- neprůvzdušnost a diagnostika

- technická zařízení budov (TZB) - vĕtrání v pasivním domĕ

- technická zařízení budov (TZB) - vytápĕní, chlazení, ohřev teplé vody a zdroje tepla

- návrhový nástroj Passive House Planning Package (PHPP)

- optimalizace energetické bilance a návaznost na průkaz energetické náročnosti budov (PENB)

- ekonomika úsporných staveb

 Osvĕdčení Nová zelená úsporámStátní fond životního prostředí ČR


Osvĕdčení o registraci v seznamu odborných dodavatelů vedeného

Státním fondem životního prostředí České republiky v rámci

 dotačního program Nová zelená úsporám 2013 a Nová zelená úsporám.
Osvĕdčení Weber Saint-Gobain

Weber Saint-Gobain

- fasádní materiály

- vnĕjší kontaktní zateplovací systémy (ETICS)

- sanační systémy

- vnitřní nátĕry

- systémy pro obklady a dlažby

- podlahové systémy

 

Certifikát BASF stavební hmoty

BASF stavební hmoty


-  zateplovací systémy PCI MultiTherm

-  balkonové systémy PCI
Certifikát Ruukki


Ruukki

- montáže střešních a okapových systémů


 
 
 

Certifikát Satjam


Satjam


- střechy, okapy, trapézy

- produkty a montáž

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Zajištĕní kvality pasivních a nulových domů- centrum pasivniho domu,osvedceni

Centrum pasivního domu
 
Zajištĕní kvality pasivních a nulových domů
 
- základní principy budov s velmi nízkou potřebou energie

- konstrukční principy, ukázky z praxe

- provádĕní konstrukčních detail

- kontrola kvality, nejčastĕjší chyby

- technická zařízení budov (TZB) - zásady návrhu a provedení

- test neprůvzdušnosti a termovizní snímkování

- načasování kontroly kvality a identifikace problematických mist

- týmová práce a zaškolení řemeslníků na stavbĕ

- identifikace problematických mist

- posouzení konstrukčních řešení


 
Osvĕdčení Zelená úsporám


Státní fond životního prostředí ČR


Osvĕdčení o registraci v seznamu odborných dodavatelů vedeného

Státním fondem životního prostředí České republiky v rámci

dotačního programu Zelená úsporám.Osvĕdčení Stiebel Eltron

Stiebel Eltron

Projektování a instalace tepelných čerpadel,

solárních a ventilačních system

včetnĕ příslušenství

 
Certifikát Baumit

Baumit

-  zateplovací systémy s tenkovrstvými omítkamiCertifikát Lindab

Lindab

- střešní krytiny Lindab

- okapový system LindabRainline

- falcovaná krytina LindabSeamline

- bezpečnostní prvky střech