Zateplování

Nabízíme provedení kontaktního zateplení fasád především rodinných domů a obytných objektů. Provádíme také ostatní povrchové úpravy fasád včetně nátěru fasádními barvami. Pracujeme s materiály renomovaných společností, především Saint – Gobain Weber Terranova. Tato společnost patří k nejvýznamnějším dodavatelům vysoce kvalitních materiálů v oblasti vnĕjšího tepelnĕ izolačního kompozitního systému ETICS (External Thermal Isulation Composite Systems) a dalších povrchových úprav fasád. Kvalita dodávaných produktů i našich služeb je pro naši společnost důležitá stejně jako pro vás - našeho zákazníka.

Zateplování fasád rodinných domů a budov
Zateplování fasád rodinných domů a budov

V současnosti, kdy dochází každoročně k výrazným nárůstům výdajů za energie, získávají výrobky pomáhající energii uspořit stále větší význam. V oblasti staveb domů je takovým výrobkem bezesporu zateplení obvodových plášťů kontaktním zateplovacím systémem, který zabezpečuje dosažení minimálních tepelných ztrát stavby a tím i snížení nákladů na vytápění. Zateplovací systémy jsou velmi hospodárné. Celý systém je vždy smontován najednou, nevyžaduje žádné další investice a úspora energie se projeví okamžitě. Nejvíce energie se totiž spotřebuje na vytápění a pomocí zateplení kontaktním zateplovacím systémem lze dosáhnout mimořádných úspor. V průměru 20-25 % ceny energie.

Tepelné ztráty starších nezateplených domů
Tepelné ztráty starších nezateplených domů

U starších rodinných nebo bytových domů uniká teplo v největší míře stropem a střechou, nejen u přízemních domů hrají nezanedbatelnou roli take stěny a okna .


Strop a střecha
Zateplení střech a stropů

Minerální vlna je vhodná na zateplení střech a stropů

Stropy jsou problematické zejména u přízemních domů. Nejjednodušším řešením je položit izolaci na strop shora, tedy na podlahu půdy. Pokud chceme, aby se na půdě dalo chodit, musíme izolaci překrýt prkny nebo deskami, lze také využít stropní systém pro novou podlahu půdy.Velmi špatně se izolují staré trámové stropy. Zde se vyplatí vložit mezi trámy minerální vatu. Pokud chceme minimalizovat zásahy do konstrukce, můžeme aplikovat  foukanou izolaci  do dutin trámového stropu. Dá se však jen obtížně zkontrolovat, zda se izolace dostala všude tam, kam měla, navíc do izolace nesmí pronikat ani vlhko ani vítr. Další možností je, že podkroví zařídíme jako obytné a minerální vlnou izolujeme prostor mezi trámy krovu zevnitř nebo zvenčí. I zde je třeba dbát na obzvláštní opatrnost. Tepelná izolace, hydroizolační fólie i parotěsná zábrana musí být instalovány tak, aby konstrukce krovu nevlhla a případná voda se mohla volně odpařovat. V opačném případě hrozí uhnívání trámů nebo napadení dřevokaznými houbami, což může postupně vést až ke zřícení střechy.Stĕny

Velké ztráty jsou zejména u starších domů, kde je zdivo tvořeno plnými cihlami. Takové zdi mají až 5 × větší tepelné ztráty než zdi z cihel, které se používají dnes. Stěny můžeme izoloval buď zevnitř, nebo zvenku. Izolace vnitřních stran stěn vykazuje četné nevýhody, u starších domů obzvláště.

Výhody vnĕjšího zateplení domu

- ochrana zdiva před povětrnostními vlivy → delší životnost budovy
- zvýšení akumulační schopnosti domu
- snížení vlivu tepelných mostů
- s tepelnou izolací realizujeme zároveň novou fasádu
- práce na izolaci nenarušují pobyt obyvatel domu

Nevýhody vnĕjší izolace, zateplení domu

- práce zasahují do okolního prostoru domu, je nutné stavět lešní
- izolaci je třeba provést kompletně a naráz
- vyšší náklady

Výhody vnitřní izolace domu

- lze izolovat odděleně a postupně, po jednotlivých místnostech
- snazší práce, není potřeba lešení
- není třeba brát ohled na počasí
- větší možnosti svépomoci

Nevýhody vnitřní izolace domu

- v místech, kde izolace končí (u stropu, podlahy, u rámů oken) často kondenzuje voda výskyt plísní, odehnívání trámů
- riziko poškození nosné konstrukce
- riziko promrzání vnějších zdí
- omezení akumulační schopnosti zdiva
- zmenšení obytné plochy

Nejčastější je tzv. kontaktní izolace, v tomto případě se na zdi objektu nalepují desky z izolačního materiálu a poté se opatří tenkou omítkou. Stěny musí být suché. Pokud nejsou, je třeba zdokonalit hydroizolaci, pokud to není možné, musíme použít materiál, který je vůči vodní páře dostatečně prodyšný - vytvoříme tzv. provětrávanou fasádu (velmi prodyšná minerální vata s obkladem z plastových nebo cementových šablon).